Praktijkadres

Hunthum 46, 3632 XN Loenen aan de Vecht (vlak bij Hilversum, dicht bij Amsterdam)

T: 06 24 35 92 33                          E: info@laurettevossepoel.nl

Tarieven

Intakegesprek                                                    €50,-

Psychosociale consulten of energetische therapie consulten 

Inkomen op bijstandsniveau:                              €50,-   per uur

Consult                                                                     €70,-   voor 1 uur

Reguliere sessie                                                      €90,-   voor 1,5 uur

Reading                                                                    €90,-

Healing                                                                    €90,-

Reading in combinatie met proceswerk           €120,-

Reading in combinatie met healing                  €120,-

Afstandsreading en healing is ook mogelijk.

Deze consulten zijn vrijgesteld van BTW.

Heeft u een aanvullend pakket bij uw zorgverzekering? Mogelijk krijgt u dan een gedeelte van de sessie vergoedt. Scrol naar onderen en klikt op het overzicht van zorgverzekeraars. Heeft u hierover vragen, bel mij gerust 06 24 35 92 33

Annulering

Bij annulering korter dan 24 uur van te voren, breng ik het gehele bedrag

 

Ziekte – en Stervensbegeleiding

Voor de begeleiding bij ziekte of sterfte wordt voor dit proces in goede afstemming een bedrag afgesproken. Deze prijsafspraak stel ik met u samen op en wordt opgenomen in een behandelovereenkomst. Bij het stervensproces betrek ik ook graag de naasten. Ik kom hiervoor graag bij u thuis.

Privacybeleid AVG

Voor de praktijk van Laurette Vossepoel is een privacy verklaring opgesteld. In deze privacy verklaring wordt omschreven hoe er met persoonlijke cliënt gegevens wordt omgegaan. Hier treft u het document Privacybeleid AVG.

 

Behandelovereenkomst

Als geaccrediteerd Levenstherapeut val ik onder de CAM-Therapeuten. Dit is de sector van de Complementaire en Aanvullende zorg. Als CAM-therapeut stel ik mij als doel om ondersteuning te bieden bij geboorte- en stervensprocessen.  Bij het geboorteproces richt ik mij specifiek op aanstaande ouders met een kinderwens en zwangere vrouwen. De bevalling vraagt een andere deskundigheid. Na de intake wordt een behandelovereenkomst aangegaan tussen de cliënt en de therapeut. In deze behandelovereenkomst zijn een aantal algemene afspraken opgenomen. Hieronder treft u het document Behandel Overeenkomst.

 

Klacht- en Tuchtrecht

Omdat ik ben aangesloten bij de FAGT gelden de bepalingen van de beroepscode, de kwalificatie-eisen en het tuchtrecht van de FAGT en de RBCZ.

Vergoeding via de ziektekostenverzekering

Heeft u via uw ziektekostenverzekering een aanvullende verzekering voor alternatieve therapie. Dan vergoedt uw zorgverzekeraar mogelijk een gedeelte van deze sessies.  Vraag dit even na bij uw zorgverzekeraar. Ik geef pschosociale therapie en energetisch therapie. Daarbij ben ik aangesloten bij de RBCZ en de FAGT.

 

Contra indicatie voor een sessie of behandeling

  • in een crisissituatie bij mensen met een psychiatrische achtergrond
  • wanneer een (acute) medische handeling noodzakelijk is.
  • wanneer er sprake is van multiproblematiek op 3 of meer domeinen
  • wanneer er sprake is van geboren of niet aangeboren hersenletsel

In een laatste levensfase zijn naast de familie en de huisarts, vaak veel zorgprofessionals betrokken. Voor mijn werk als Levenstherapeut vind ik de onderlinge afstemming en samenwerking tussen alle direct betrokken essentieel. Ik vraag dan ook mijn cliënten hiervoor toestemming.  Zodat een ieder vanuit zijn of haar professie kan bijdrage aan het stabiliseren of vergroten van de kwaliteit van leven van de cliënt.

Beroepsverenigingen & registratie informatie

AGBcode

FAGT-registratienummer: 17702

RBCZ-licentienummer: 180875R

AGB code: 90106058
AGB-code vestiging: 90065286

KvK nummer: 70681244

Geaccrediteerd Levenstherapeut

©[2018] Laurette Vossepoel

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?